Hylak Forte Teva Pharmaceuticals

Hnačkové ochorenia človeka verne sprevádzajú celým životom, v početnosti výskytu figurujú na druhom mieste hneď za infekciami dýchacích ciest. Hnačka je charakterizovaná ako časté vyprázdňovanie riedkej stolice (viac než 3× denne). Z praktického pohľadu je možné rozdeliť hnačku na chronickú, ktorá trvá 14 dní a dlhšie – v tomto prípade odborníci odporúčajú návštevu lekára, a akútnu hnačku, ktorá trvá kratšie než 14 dní, vzniká náhle a veľmi často je spôsobená infekčnými baktériami alebo vírusmi.

Infekčné ochorenie tráviaceho traktu môžu postihnúť jeho rôzne časti, a to pažerák, žalúdok, tenké i hrubé črevo. Príčinou sú choroboplodné organizmy – baktérie, vírusy, parazity a huby.

Najčastejšou príčinou hnačkových ochorení sú v našich podmienkach baktérie a vírusy. Pri alebo po cestách do subtrópov alebo trópov sa môže objaviť aj nákaza spôsobená parazitmi. Prevažná väčšina týchto ochorení sa začína hnačkovou stolicou.